top of page

TOIMINNALLISEN URHEILUSEURAN PERUSTAMINEN

Yhdistyksen rekisteröinti ja sen liittäminen lajiliittoon on helppoa. Alla ohjeet sekä muutama esimerkki siitä, miten tämän pystyy toteuttamaan.

1. Päätetään millä laajuudella seura halutaan perustaa

A. Seura perustetaan laajaa toimintaa varten, mm. ohjattua toimintaa lapsille, nuorille ja aikuisille (esim. perustetaan uusi seura, jonka tarkoituksena on tarjota harrastustoimintaa toiminnallisen urheilun parissa).
Tässä tapauksessa on hyvä käyttää Suomen Olympiakomitean mallisääntöjä.

Katso tästä esimerkki Toiminnallisen urheiluseuran laajoista mallisäännöistä.

B. Yritys perustaa uuden seuran asiakkaita varten, eikä yrityksellä ole tarkoitus laajentaa tarjontaansa seuran perustamisesta huolimatta. Tämä sopii hyvin yrityksille, jotka tarjoavat puitteet toiminnalliselle urheilulle ja joiden tarkoitus on antaa asiakkailleen mahdollisuus kuulua Suomen Painonnostoliittoon ja saada näin lajiliiton tuomat edut käyttöön (mm. kilpaileminen lajiliiton alaisissa kilpailuissa).
Tässä tapauksessa voidaan käyttää suppeaa mallisääntöä, jossa vuosikokouksia on vain yksi.

Katso tästä esimerkki Toiminnallisen urheiluseuran suppeista mallisäännöistä.

 

2. Pidetään kokous

Jotta voidaan perustaa uusi seura, on pidettävä perustava kokous.

Perustavan kokouksen esityslista voi olla esimerkiksi seuraava:

 

3. Tehdään perustamisilmoitus Patentti- ja Rekisterihallitukseen

Yhdistyksen perustamisilmoituksen (rekisteröinnin) voi tehdä patentti- ja rekisterihallituksen sivuilla sähköisesti (100€) tai lähettää vaadittavat materiaalit postitse, jolloin hinta on korkeampi.

Rekisteröintiä varten tarvittavat asiakirjat:

  • Perustamiskirja

  • Seuran säännöt

  • Puheenjohtajan ja muiden nimenkirjoittajien nimet ja henkilötunnukset

 

Seuran rekisteröinnin käsittely PRH:ssa kestää 3-8 viikkoa.

 

4. Haetaan Suomen Painonnostoliiton jäsenseuraksi

 

Seuran perustamisen viimeinen vaihe on hakea Suomen Painonnostoliiton jäsenseuraksi. Seuran

perustamiskokouksen ja rekisteröinnin jälkeen uusi seura voi hakea Painonnostoliiton jäsenyyttä laatimalla vapaamuotoisen hakemuksen, kokoamalla liitteet ja osoittamalla ne Painonnostoliiton johtokunnalle. 

 

Myös urheiluseuran jaosto voi hakeutua Painonnostoliiton jäsenseuraksi.

 

Hakemuksen ja liitteet voi lähettää sähköpostilla: toimisto@painonnosto.fi tai postilla: Suomen Painonnostoliitto ry, Valimotie 10, 00380 Helsinki.

 

Hakemus tullaan käsittelemään seuraavassa hallituksen kokouksessa (hallituksen kokouksia on noin kerran kuukaudessa). Kokouksen jälkeen toimistolta otetaan hakijaan yhteyttä ja ilmoitetaan päätöksestä.

 

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot ja liitteet:

  • Vapaamuotoinen jäsenyyshakemus osoitettuna Painonnostoliiton johtokunnalle 

  • Pöytäkirjaote seuran hallituksen kokouksesta, josta ilmenee, että seura hakee Suomen Painonnostoliiton jäsenyyttä

  • Seuran säännöt

  • Yhdistysrekisteriote

  • Seuran vastuuhenkilöt ja yhteystiedot

 

5. Seuran perustamisesta aiheutuvat pakolliset kulut

  • Rekisteröitymismaksu verkossa tehtynä: 100€

  • Painonnostoliiton jäsenmaksu seuralle: 250€/vuosi

 

Lisää tietoa ja tarkat ohjeet löydät Materiaalit-sivulta. 

bottom of page